Nejnovější příspěvky

volební program

sdružení nezávislých kandidátů pro komunální volby 2018

MĚSTO A LIDÉ

Prioritou je nastavení trvale udržitelného
rozvoje lázeňského města

 1. Vybudujeme v Poděbradech krytý plavecký bazén s aquaparkem.
 2. Poskytneme prostory v OD Růžový slon pro nový společenský sál s parkovacím domem.
 3. Prověříme všechna využitelná místa pro parkování v Poděbradech a uděláme vše pro vyřešení parkování na Žižkově.
 4. Vstoupíme do nových projektů, které zvýší prosperitu Poděbrad, pokud možno s využitím dotačních titulů.
 5. Základní městskou infrastrukturu (mobiliář) dobudujeme tam, kde citelně schází (propojení cyklostezek, oprava chodníků, funkční a estetické veřejné osvětlení, lavičky, odpadkové koše).
 6. Snížíme byrokracii, nastavíme kontrolní mechanismy proti možné korupci na všech stupních rozhodování, prioritně u přidělování jednotlivých městských bytů.
 7. Do důležitých projektů aktivně zapojíme občany při rozhodovacích procesech formou místního referenda tak, jak jsme učinili v rámci přípravy hlasování o stavbě krytého bazénu.
 8. Kluk, Přední Lhota, Polabec, Velké Zboží jsou také Poděbrady – napravíme jejich nechtěnou pozici přehlížených periferií.

   

  ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

  Poděbrady jsou dobrou adresou a také skvělým místem pro život

 9. Zasadíme se o důslednou ochranu všech složek našeho životního prostředí. Ochrana vody, ovzduší a zeleně musí být v lázeňském městě prioritou.
 10. Stop chemizaci lázeňské přírody, město bude aktivním účastníkem procesu odstranění starých ekologických zátěží financovaných ze státních prostředků.
 11. Kamiony nepatří do centra lázeňského města, ale dle zákona na silnice 1. třídy. Ve spolupráci s dopravní policií zajistíme důsledné dodržování zákona.
 12. Naším cílem je vybudovat na koupališti Jezero sportovně rekreační areál s celoročním využitím, včetně městské pláže a jejího zázemí (nový vodovod a kanalizace, sanita, systém odpadového hospodářství, zázemí pro kulturní akce, restaurace, ubytovací kapacity).
 13. Podpoříme rozvoj vodní turistiky tím, že se zapojíme do projektu přístavišť na Labi pro malá sportovní plavidla.
 14. Postupně zrevitalizujeme po desetiletí zanedbané historické lesoparky Obora, Skupice, Čábelna, Bažantnice.

   

  ŽIVOTNÍ CYKLUS

  důstojný život pro všechny generace, současné i budoucí

 15. Zlepšíme péči o občany všech věkových a sociálních skupin na principu mezigenerační solidarity.
 16. Senior je náš partner – vybudujeme městský domov pro seniory, občany Poděbrad, s možností prožít důstojně své stáří ve svém městě, v blízkosti svých rodin. Zřídíme pobytové zařízení v rámci odlehčovacích služeb.
 17. Senioři nad 70 let a děti do 1 roku budou osvobozeni od poplatků za odvoz a likvidaci komunálních odpadů.
 18. Pokusíme se zajistit lékařskou službu první pomoci pro občany Poděbrad, byť třeba jen v omezeném režimu.
 19. Podpoříme záměr centralizace zdravotních služeb oproti dosavadní plošné roztříštěnosti míst poskytovatelů zdravotní péče (centrální poliklinika).
 20. Založíme Oblastní výbor Žižkov. Žižkov si to zaslouží.

   

Nebudeme již dále tolerovat povýšenou aroganci, zastupitel či úředník jsou zde pro občany, proto:

 • Budeme na řešení problémů Poděbrad spolupracovat s opozicí takovým způsobem, aby měl v zastupitelské demokracii každý možnost se na dění ve městě spravedlivě podílet.
 • Budeme naslouchat názorům odborných komisí a jejich názory a doporučení prezentovat na webových stránkách města tak, aby každý občan měl možnost jejich práci konfrontovat s jednáním zastupitelů.
 • Na základě dosavadních špatných zkušeností chceme výrazně zlepšit vztahy mezi vedením a úředníky města, protože přátelské pracovní prostředí úřadu se přenáší i do lepší komunikace a práce s občany a směřuje k posílení vzájemného respektu a důvěry.
 • Ve spolupráci s jednotlivými odbory města chceme stabilizovat a zefektivnit jejich činnost. Chceme, aby záležitosti občanů napříč odbory řešil oběh „papírů“ či elektronických dat mezi úředníky a ne oběh lidí. Zefektivníme činnost systému tak, aby záležitosti občanů byly řešeny v nejkratším možném termínu a ne až na konci zákonné lhůty.
 • Budeme každoročně navyšovat podporu sportovních, kulturních a zájmových organizací podle možností rozpočtu města.Nebudeme zneužívat volné finanční prostředky ke zvyšování své popularity. Chceme v této oblasti fair play a stabilní prostředí, ve kterém se město stará o své aktivní i potřebné občany.

   

DO ROKA A DO DNE UDĚLÁME TO, ČEMU DNES BRÁNÍ
NESCHOPNOST A LENOST

 

 1. Do řízení města postupně zavedeme systémy chytrých řešení (smart city) pro běžné životní situace s využitím ICT prvků (online-úřad, internet, doprava, odpady, krizové řízení) pro zefektivnění veřejné správy a tím i kvality života našich občanů.
 2. Veřejnosti předložíme k vyjádření studii plaveckého bazénu s aquaparkem.
 3. Občanům předložíme k vyjádření studii nového společenského sálu.
 4. Připravíme novou koncepci parkování na Žižkově, vnímáme jeho dynamický rozvoj jako aktuální výzvu.
 5. Nepolevíme v úsilí o zajištění odklonu nákladní dopravy mimo město v úseku exitů dálnice D11 Poděbrady východ – západ.
 6. Městská policie zefektivní svoji činnost souběžně s rozvojem města, bezpečnost a pořádek jsou jejich neoddělitelnými ukazateli.
 7. Budeme investovat do volnočasové infrastruktury na levém břehu Labe (areál Jezero, nová tematická sportoviště, vodní turistika)
 8. Připravíme azylový dům, zejména pro matky s malými dětmi pro překlenutí extrémních životních situací.
 9. Zrušíme nešvar opulentních hostin, večírků s rauty pro vyvolené. Ušetřené finanční prostředky využijeme v dotačním systému slev na kulturní a sportovní akce pro seniory a rodiny s malými dětmi.
 10. Objednáme ekonomický audit s cílem přezkoumat dosavadní hospodaření radnice, účelnost nákladů, strukturu výdajů a nastavíme efektivní řídící a kontrolní mechanismy.

Hlavní město je tam, kde žijeme. To znamená v Poděbradech. Pojďme je proto společně rozhýbat k lepšímu pro nás všechny. Proto volíme
NAŠE PODĚBRADY číslo 4.